Synkroniserer data

Det er mulig å sikkerhetskopiere alle skanningene du oppretter med Deeper til den sikre sky-serveren vår. Dette kan være nyttig for å:

  • Få tilgang til alle dataene fra en hvilken som helst Android- eller iOS-enhet gjennom Deeper-appen ved hjelp av den unike Deeper-innloggingen.
  • Vise skanningene og kartene på en hvilken som helst datamaskin gjennom Lakebook.
  • Frigjøre plass på smarttelefonen uten å miste skanningene – du kan kun lagre dataene dine i Deeper-skyen.
  • Få alle de eksisterende skanningene over på en ny enhet når du for eksempel kjøper en ny telefon.

Eventuelle nye kart eller skanninger du oppretter blir automatisk synkronisert med skyserveren vår, men dette skjer kanksje ikke umiddelbart.
Hvis økten har et skyikon med et hakk, er den allerede synkronisert. Hvis den bare har et omriss av en sky, har den ikke blitt synkronisert ennå.

For å laste opp usynkroniserte økter umiddelbart, trykker du på ikonet øverst til høyre på skjermen (en sky med en pil opp) når du er i historikkmodus. Sørg for at telefonen er tilkoblet et stabilt Internettnettverk når du synkroniserer.
Usynkroniserte data er kun tilgjengelige på telefonen, ikke på andre enheter eller Lakebook.
Når dataene er synkronisert har du mer fleksibilitet i hvordan du lagrer dem. Du har to hovedalternativer for hvordan du oppbevarer dataene:

  • Synkronisert - Denne typen data lagres både på telefonen og i skyserveren vår. Den kan nås via telefonen og hvilken som helst annen enhet som bruker Deeper-appen. Kart og skanninger kan også ses på Lakebook. Synkroniserte data er tilgjengelige på en hvilken som helst enhet, og kart og skanninger kan ses på Lakebook.
  • Ekstern - Denne typen data lagres kun på skyserveren vår. De kan ikke umiddelbart nås gjennom Deeper-appen. Hvis du vil se de på telefonen eller en annen Android- eller IOS-enhet, må du første laste de ned fra skyen gjennom Deeper-appen. Kart og skanninger som er lagret eksternt kan fremdeles ses på i Lakebooks nettportal.

Skanningene lagres som synkroniserte data som standard. Hvis du vil konvertere en økt til eksterne data, noe som betyr at det ikke vil ta opp plass på telefonen, velger du bare slettikonet og velger deretter alternativet "Slett kun fra app". Slettikonet vises hvis du holder en finger på skanningen (eller skyver den til venstre hvis du bruker en Apple-enhet). Skanninger lagret som synkroniserte data vises som vanlig i appen, mens eksterne data fortsatt vises, men bare som ett grått omriss.