Jak správně pečovat o loďku Deeper Quest a jak provádět její údržbu?

Skladování: Když loďku Deeper Quest nepoužíváte, skladuje ji na suchém místě, abyste předešli poškození vlhkostí a korozi.

Čištění: Loďku po každém použití pravidelně čistěte, zejména byla-li vystavena špíně. Čistou vodou opláchněte veškeré nečistoty a před uložením nechte všechny součásti důkladně uschnout.

Péče o baterii: Baterii nabijte alespoň jednou za šest měsíců, i když loďku Deeper Quest nepoužíváte.

Údržba turbín: Pravidelně kontrolujte, zda nejsou turbíny poškozené nebo znečistěné, protože by tím mohlo dojít k ovlivnění výkonnosti. Podle potřeby očistěte turbíny, aby byl zajištěn hladký chod.

Aktualizace softwaru: Pokud používáte nejnovější aplikaci Fish Deeper, automaticky obdržíte nejnovější firmware pro loďku Deeper Quest. Udržování aplikace FishDeeper v aktuálním stavu pomáhá zajistit optimální výkon, opravit jakékoli případné chyby a vylepšit celkovou funkčnost.