Vedlikehold

Forlenget produktlevetid

  • Sørg for at Deeper-appen alltid er oppdatert. Gå til Google Play Store eller App Store for å sjekke om det er en ny versjon av Deeper-appen hvis du ikke er sikker på om du har den nyeste versjonen installert.
  • Når du har den nyeste appen, vil den automatisk oppdatere fastvaren i Deeper-ekkoloddet når du tilkobler Deeper. Batteriet i Deeper må være minimum 50 % oppladet for oppdateringer.
  • Alle Deeper-ekkolodd drives av et li-poly-batteri, og når du lader disse batteriene regelmessig forlenges levetiden. Vi anbefaler at du lader PRO, PRO +, CHIRP + og START minst en gang hver sjette måned. Deeper 3.0 bør lades hver andre måned, selv om du ikke bruker det.
  • Lagre enheten i et rent, fuktfritt miljø. En temperatur på 16 °C - 22 °C (62°F - 72°F) er ideell, og ikke oppbevar Deeper på et veldig varmt eller veldig kaldt sted i lange perioder.
  • Toppdekselet på Deeper PRO, PRO +, CHIRP + og 3.0 skal alltid skrues tett (vanntett-merket må stemme overens).
  • Beskytt Deeper-enheten mot fysisk skade - ikke la det falle i bakken eller på steiner etc. Sterke fysiske påvirkninger kan gjøre uopprettelig skade på ekkoloddet.

Rengjøring

  • Rengjør Deeper med en myk klut.
  • Rengjør Deeper med en klut fuktet med vann eller en mildt vaskemiddel hvis det blir veldig skittent.
  • Du må ikke bruke noen form for slipemidler, skurepulver eller løsemidler som alkohol eller benzen for å rengjøre Deeper, da det kan skade Deepers overflate.
  • Rengjøring av vannsensorene (de to metallpunktene på Deeper PRO, PRO +, CHIRP + og 3.0) kan gjøres ved å skrubbe dem godt med en svamp. En elektronisk kontaktrens kan brukes om nødvendig.